Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

Turkish Law Tag

Serbest bölgelerde yatırımın kolaylaştırılması ve kamunun mali yükünün azaltılması amacıyla 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda (“SBK”) yapılan değişiklikler 24.02.2017 tarih ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda sunulmaktadır: Kamulaştırma Değişiklik kapsamında serbest bölgenin düzenlenmesine yönelik 5.maddeye eklenen hükümle serbest bölge ilan edilen arazi ve tesislerin Bakanlar Kurulu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilebileceği belirlendi. Bu doğrultuda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında acele kamulaştırma usulü ile kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere mahkemece yedi gün içerisinde yaptırılacak değer tespiti ile kamulaştırma işlemi yapılabilecektir. Diğer yandan, arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun (“Kanun”) uygulamasını belirleyecek olan ve aşağıda sayılan yönetmelikler 31.12.2016 tarihli ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girdi:Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik (“Rehin Hakkı Yönetmeliği”), Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik (“Değer Tespiti Yönetmeliği”), Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği (“Sicil Yönetmeliği”).Aşağıda söz konusu Yönetmelikler ile getirilen düzenlemeler hakkında açıklamalarımız sunulmaktadır: I. Rehin Hakkı Yönetmeliği Rehin Hakkı Yönetmeliği ile rehin hakkı, rehin sözleşmesi ve rehin sistemleri ve temerrüt sonrası hakların kullanımını düzenlenmektedir. Rehin hakkı, rehin sözleşmesi ve rehin sistemleri Kanun uyarınca rehin hakkı rehin

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ile de mesafeli sözleşmeler kapsamında elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapılmıştır. TKHK tüketicilere yönelik işlemleri kapsadığından taraflardan birinin tüketici olması halinde uygulanacaktır. TKHK kapsamında mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak tüketicinin cayma hakkına ilişkin oldukça detaylı düzenlemeler yapılmış ve cayma hakkının süresi, şartları açıkça belirlenmiştir. Gerek e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan tüketiciler gerekse de TKHK kapsamında satıcı ve sağlayıcı olarak tanımlanan ticari amaçlarla tüketiciye hizmet ya da mal sunan tüzel ve gerçek kişiler tarafından bu düzenlemelerin bilinmesi çok büyük önem taşımaktadır. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkının Kapsamı Mesafeli Sözleşmeler TKHK m.48’de düzenlenmektedir. Hükme göre tüketici, on dört gün içinde herhangi