Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

Teşvik Tag

Serbest bölgelerde yatırımın kolaylaştırılması ve kamunun mali yükünün azaltılması amacıyla 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda (“SBK”) yapılan değişiklikler 24.02.2017 tarih ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda sunulmaktadır: Kamulaştırma Değişiklik kapsamında serbest bölgenin düzenlenmesine yönelik 5.maddeye eklenen hükümle serbest bölge ilan edilen arazi ve tesislerin Bakanlar Kurulu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilebileceği belirlendi. Bu doğrultuda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında acele kamulaştırma usulü ile kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere mahkemece yedi gün içerisinde yaptırılacak değer tespiti ile kamulaştırma işlemi yapılabilecektir. Diğer yandan, arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer