Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

Investment Tag

Serbest bölgelerde yatırımın kolaylaştırılması ve kamunun mali yükünün azaltılması amacıyla 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda (“SBK”) yapılan değişiklikler 24.02.2017 tarih ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda sunulmaktadır: Kamulaştırma Değişiklik kapsamında serbest bölgenin düzenlenmesine yönelik 5.maddeye eklenen hükümle serbest bölge ilan edilen arazi ve tesislerin Bakanlar Kurulu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilebileceği belirlendi. Bu doğrultuda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında acele kamulaştırma usulü ile kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere mahkemece yedi gün içerisinde yaptırılacak değer tespiti ile kamulaştırma işlemi yapılabilecektir. Diğer yandan, arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasını düzenleyen 20’nci maddesine ilişkin değişiklik 12 Ocak 2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklik ile gayrimenkul satın alınması, sabit sermaye yatırımı, istihdam yaratılması gibi belirli hallerde Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanımı düzenlendi. 12 Ocak 2017’de yürürlüğe giren değişiklik kapsamında aşağıdaki şartlardan herhangi birinin sağlanması halinde İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yabancı kişilerin Türk vatandaşlığını kazanması mümkün hale getirildi:En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirildiğinin Ekonomi Bakanlığınca tespiti, En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak

Varlık fonları genel olarak bütçe fazlası bulunan hükümetler tarafından sermayenin korunması ve/veya yatırım getirisi elde edilmesi amaçlarıyla kurulan yatırım fonları veya kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Dünya’da 2005 yılından itibaren en az 40 varlık fonu kurulmuştur ve Türkiye 2016 yılında yasalaştırdığı 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile aralarında Kanada, Çin, Japonya, ABD ve Katar gibi ülkelerin bulunduğu varlık fonuna sahip ülkeler arasında yerini almıştır. Kanun 29813 sayılı Resmi Gazete’de 26.08.2016 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun ile Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu bu Kanunla belirtilen Türkiye Varlık Fonu (“TVF”) ve alt fonların kurulması ve yönetimi