Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

enerji kimlik belgesi Tag

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uyarınca mevcut ve yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesinin alınması gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi asgarî olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Hangi Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi Alınması Gerekmektedir? Enerji Kimlik Belgesi, yeni ve mevcut binalar için düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Yeni binalar Yönetmeliğin Geçici 4. maddesi