Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

E-commerce Tag

Günümüz dünyasında elektronik ticaretin hacmi katlanarak artmaktadır. İstatistiklere göre Amerika’da tüketicilerin %70’e, Avrupa’da ise %35’e yakını alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı ve büyüklüğü de son 10 yılda çok büyük bir hızla artmıştır. 2014 yılında gerçekleştirilen ve halen dünyanın en büyük halka arzı konumunda bulunan Alibaba Group IPO 25 milyar USD’ye ulaşarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Türkiye’de de dünyaya paralel olarak tüketici alışkanlıkları değişim göstererek e-ticaretin hacmi ve pazar payını yüksek bir oranda arttırmaktadır. TÜBİSAD tarafından açıklanan rakamlara göre 2015 yılında Türkiye’de e-ticaret pazarı  18,9 milyar TL’den 24,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Dolayısıyla büyüyen

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ile de mesafeli sözleşmeler kapsamında elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapılmıştır. TKHK tüketicilere yönelik işlemleri kapsadığından taraflardan birinin tüketici olması halinde uygulanacaktır. TKHK kapsamında mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak tüketicinin cayma hakkına ilişkin oldukça detaylı düzenlemeler yapılmış ve cayma hakkının süresi, şartları açıkça belirlenmiştir. Gerek e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan tüketiciler gerekse de TKHK kapsamında satıcı ve sağlayıcı olarak tanımlanan ticari amaçlarla tüketiciye hizmet ya da mal sunan tüzel ve gerçek kişiler tarafından bu düzenlemelerin bilinmesi çok büyük önem taşımaktadır. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkının Kapsamı Mesafeli Sözleşmeler TKHK m.48’de düzenlenmektedir. Hükme göre tüketici, on dört gün içinde herhangi