Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

code of commerce Tag

TCMB tarafından 02.01.2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ ile 2017 yılında uygulanacak temerrüt faiz oranı belirlendi. Tebliğe göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde faiz oranı yıllık yüzde 10,75 olarak uygulanacaktır. Yine alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 150,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.