Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

Bilişim Hukuku Tag

6 Ocak 2017 tarihli ve 29940 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) yargı, medya hizmet sağlayıcıları, iç güvenlik alanlarında düzenlemeler içermektedir. Bu kapsamda 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler KHK’nın 35’inci, 51’inci, 53’üncü, 54’üncü, 56’ncı, 58’inci ve 60’ıncı maddeleri hariç yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Medya Hizmet Sağlayıcıları ile İlgili Düzenlemeler KHK ile 6112 sayılı