Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

Image Alt

İşbirlikleri ve Üyelikler

İşbirlikleri

Hukuk büromuz Portekiz’de bulunan ve beş farklı kıtada faaliyet gösteren saygın bir hukuk bürosuyla Golden Visa, Portekiz’de şirket kuruluşu, banka hesabı açılışı ve oturum izni temini alanlarında işbirliği yapmaktadır. Aşağıda Golden Visa programı ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Başvuru şartları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişilerin info@engblaw.com adresinden iletişime geçmesi rica olunur.

GOLDEN VISA

Yatırım Faaliyetleri Oturum İzni (RPIA), 8 Ekim 2002’de yürürlüğe girmiştir ve 30 Haziran 2015’te yapılan değişikliklerle birlikte, AB dışında mukim kişilere Portekiz’de yatırım yapma ve geçici oturum izni alma imkânı tanımaktadır.

Golden Visa olarak da bilinen Yatırım Faaliyetleri Oturum İzni, açık ve anlaşılır yasal gerekliliklere sahip olması sebebiyle uluslararası yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen programlardan biridir.

 1. FAYDALAR

Yatırım Faaliyetleri Oturum İzni (RPIA) yatırımcılara mükemmel faydalar sağlamaktadır:

 • Oturum izni almaksızın Portekiz bölgesine giriş imkanı;
 • Schengen Bölgesinde serbest dolaşım (vize olmaksızın);
 • Portekiz’de yaşam ve çalışma;
 • İzin sahibinin izin temin edildikten sonra ilk yıl minimum 7 gün, devam eden yıllarda da minimum 14 gün Portekiz bölgesinde minimum kalma şartı bulunduğu dikkate alındığında Portekiz bölgesinde avantajlı minimum kalma süresi;
 • Eş, reşit olmayan çocuk, reşit ancak bakmakla yükümlü olunan çocuk, izin sahibi veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derece akrabaları ve reşit olmayan kardeşleri dahil olmak üzere aile birleşimi imkanı;
 • Gerekli yasal şartlara uyulması halinde 5 yıl geçici oturum hakkından sonra KALICI OTURUM HAKKI alma imkanı;
 • Gerekli yasal şartlara uyulması halinde 5 yıl oturumdan sonra PORTEKİZ VATANDAŞLIĞINI alabilme imkanı.
 1. GOLDEN VISA BAŞVURU ŞARTLARI

Golden Visa yakın zamanda daha önce mevcut olan 3 seçeneğe eklenen yeni yatırım imkanları ile genişletilmiştir. Dolayısıyla mevcut durumda aşağıdaki şartlardan birini sağlayan kişilerin Yatırım Faaliyetleri Oturum İzni (RPIA) başvurusu yapmaları mümkündür.

 1. 1.000.000,00 € (bir milyon Euro) tutarında veya üzerinde Sermaye Transferi

Bu yöntem en az bir milyon Euro’nun banka mevduatı veya Portekiz devletinden kamu borcu mülkiyeti veya tahvil alımıyla yatırımı gerektirdiği için daha az tercih edilmektedir. Ancak bu malvarlığı mevcut olan veya finansal piyasalarda tecrübesi bulunan kişiler için uygulanabilir bir opsiyondur.

 1. En az 10 kişiye istihdam sağlayan bir pozisyonun yaratılması ve Sosyal Güvenlik’te tescil edilmesi;

Alışılmadık bir yöntem olan bu yatırım şeklinde, başvurucu en az 10 (on) kişiye bir istihdam olanağı yaratmalı ve ilgili iş sözleşmelerini ve sosyal güvenlik kaydı sertifikalarını sunmalıdır.

 1. 500.000,00 € ( beş yüz bin Euro) tutarında veya üzerinde gayrimenkul alımı;

Golden Visa temini için kolay ve hızlı bir prosedür olduğu için gayrimenkul piyasasındaki bu yatırım yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği yöntemdir.

Ayrıca, Portekiz çok çeşitli seçenekler ile çekici bir emlak piyasasına sahiptir; kalite, açıklık ve dinamizm açısından en yüksek Avrupa standartlarının zirvesinde oldukça rekabetçi bir sektördür ve çok cazip fiyatlar sunmaktadır.

Ayrıca, her başvuru sahibi minimum 500.000,00 € yatırdığı sürece, satın alımın birden fazla başvuru sahibi tarafından mümkün olması avantajına sahiptir.

 1. İnşaat tarihinden itibaren en az 30 yıl geçmiş olan veya kentsel dönüşüm alanlarında bulunan minimum 350.000,00 € (üç yüz elli bin Euro) tutarında gayrimenkulün alımı ve gayrimenkulde renovasyon yapılması

Son mevzuat değişikliğiyle getirildiği göz önüne alındığında çok yaygın olmamakla birlikte, büyük bir potansiyele sahiptir. Daha önce de belirtildiği gibi, Portekiz Gayrimenkul Piyasası Altın Vize almak için en sıklıkla başvurulan yatırım yöntemidir.

 1. Ulusa teknolojik ve bilimsel sistemin bir parçası olan kamu veya özel araştırma kurumları tarafından araştırmalarda kullanılmak üzere 350.000,00 € (üç yüz elli bin Euro) tutarında sermaye aktarımı;

Yeni kurallar ayrıca bilimsel araştırmaya en az 350.000,00 € yatırım yaparak Altın Vize’ye başvurma imkânını da getirdi. Başvuru sahibi, ulusa teknolojik ve bilimsel sistemin bir parçası olan bir kamu veya özel araştırma kuruluşundan bu sermayelerin alımını onaylayan bir beyan almak zorundadır.

 1. Ulusal kültürel varlıkların sanatsal üretimine, geri kazanılmasına veya sürdürülmesine yönelik yatırım veya desteğe uygulanan 250.000,00 € (iki yüz elli bin Euro) veya üzerindeki tutarlarda sermaye transferi:

Henüz kullanılmamış olan bu yatırımda, ulusal kültürel varlıkların sanatsal üretimine, geri kazanılmasına veya sürdürülmesi için 250.000,00 € transferinin yanında başvuru sahibi Stratejik Planlama ve Kültürel Değerlendirme Ofisinden bu sermaye transferinin yürürlüğüne dair beyan almalıdır.

 1. Yatırım fonları veya risk sermayesi katılma birimlerinin edinilmesi amacıyla 350.000,00 € (üç yüz elli bin Euro) veya daha fazla tutarda sermaye transferi;

Kendi şirketini kurmayı düşünmeyen yatırımcılar için, yasa en az 350.000,00 € tutarında küçük ve orta ölçekli şirketleri finanse etmek için yatırım fonlarına veya risk sermayesine yatırım yapma imkanı sunuyor.

 1. Bir şirketin kuruluşuna veya sermaye artırımına ve en az 5 iş pozisyonunun yaratılması ve Sosyal Güvenlik’te tescil edilmesine yönelik 350.000,00 € (üç yüz elli bin Euro) veya daha fazla tutarda sermaye transferi.

Son olarak, kendi şirketini kurmak veya bir şirketi entegre etmek isteyen yatırımcılara önerilmektedir. Başvuru sahibinin 5 (beş) iş pozisyonu oluşturması ve ilgili bireysel iş sözleşmelerinin yanı sıra sosyal güvenlik kaydı sertifikalarını ibraz etmesi gerekir.

 

 1. GENEL ŞARTLAR
 • Portekiz’e yasal olarak giriş;
 • Oturum izni başvurusu ancak yatırımın onaylanmasından sonra verilir;
 • Yatırım faaliyetlerinin sürdürülmesi için oturma izninin başlangıcından itibaren hesaplanan en az 5 (beş) yıllık bir süre;
 • Yatırılan sermaye yurtdışından gelmelidir;
 • Portekiz ve Schengen Bölgesi kayıtlarında göçmenlik yükümlülüklerinin herhangi bir ihlali bulunmamalıdır;
 • Portekiz’de en az 1 (bir) yıl hapis cezası ve üstünü gerektirir herhangi bir suçtan mahkumiyet kaydı bulunmamalıdır;
 • Ülkenin kısıtlama kararı sonrası, giriş limitinin üstünde ülke topraklarında bulunulan sürenin yasaklamadan sonra olması.
 1. GEREKLİ BELGELER
 • Geçerli bir pasaport;
 • Gerekli hallerde Schengen vizesine sahip olunması;
 • Başvuru sahibinin doğduğu ülkeye ve 1 (bir) yıldan uzun süre yaşadığı yere ait adli sicil kaydı;
 • Sosyal Güvenlik ve Vergi kurumlarından alınan borcu yoktur yazısı;
 • Sağlık sigortası
 • 514,80 € tutarında RPIA başvuru ödemesi ve aile birleşimi halinde her bir aile üyesi için 80 €’nun ödenmesi.

Son yıllarda Portekiz, Avrupa’da varlığını kurmak isteyen yabancı şirketler ve özellikle Portekiz’in Avrupa’daki stratejik konumu ve diğer önemli pazarlara kolay erişim nedeniyle pazar avantajları ve uygun bir iş ortamı arayan yatırımcılar için bir ilgi kaynağı haline gelmiştir.

Buna ek olarak, Portekiz Avrupa Birliği’nin geri kalanıyla iyi ilişkiler sürdürmektedir ve Topluluk üyesi olarak kuralları ve yasaları AB ticaret ve ithalat / ihracat konularına uygundur.

Bugün Portekiz’de bir şirket kurmak oldukça hızlı ve kolay bir süreçtir.

 1. NIF (Portekiz Vergi Kimlik Numarası)

Portekiz’de bir iş kurmanın ilk adımı Vergi Kimlik Numarasını (NIF) elde etmektir. Portekiz NIF’si, bir Portekiz şirketi kurmak da dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetler için vazgeçilmez bir belgedir.

 1. Şirket unvanının belirlenmesi

Şirket unvanını seçmek çok önemli bir adımdır. Çünkü Portekiz’deki şirket, Ulusal Şirket Tescil Memuru (RNPC) tarafından önceden onaylanmış bir adla veya ilgili taraflarca seçilen belirli bir adla oluşturulabilir.

 

 • Kural olarak, belirli ad Kabul Edilebilirlik Sertifikası isteğine bağlıdır. Temel olarak, başvuru sahibi Ulusal Şirket Tescil Memuru tarafından analiz edilecek 03 (üç) isim belirtmelidir.
 • Bu sertifika aciliyete bağlı olarak yaklaşık 24 saat veya 10 iş günü içerisinde verilebilir.

 

 1. Şirket tipinin belirlenmesi:

 

 • Mevzuat birden çok şirket tipine izin vermektedir, aşağıda belirtilenler en yaygın olarak kullanılanlardır:

 

 • “Socidede por quotas” (LDA): iki veya daha fazla ortaktan oluşan bir modeldir. Bu modelde, sermaye, paylara bölünür ve ortaklar tarafından serbestçe belirlenir.

 

 • “Sociedade Unipessoal por Quotas” (UNIPESSOAL LDA): gerçek veya tüzel kişi olabilen ve sermayenin tamamına sahip olan yalnızca bir ortaktan oluşan bir modeldir.

 

 • “Sociedada anónima”: Kural olarak, anonim şirket (SA) hissedarlar adı verilen en az beş ortaktan oluşur. Sermayesi 50.000,00 € (elli bin Euro) ‘dan az olamaz ve hisselere bölünür.

 

 1. Şirketin ekonomik faaliyetlerinin belirlenmesi:
 • Portekiz’de bir şirket kurarken bir diğer önemli nokta, uygulanacak ekonomik faaliyetin tanımıdır. Portekiz’de, daha iyi CAE olarak bilinen ekonomik faaliyetlerin Portekiz sınıflandırmasına sahip bir liste vardır. Her etkinliğin onu tanımlayan belirli bir kodu vardır.
 • Portekiz’de bir şirket kurmak için, aynı şirket için birden fazla faaliyet tanımlamak mümkün olacak şekilde, şirketin gerçekleştireceği faaliyetlerin CAE kodlarını tanımlamak gerekir.

Üyelikler