Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

ENGB

EYT DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA YURTDIŞI BORÇLANMA VE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen ve 1999’da yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle emekli olma yaşının değiştirilmesi sebebiyle emeklilik koşulları değişen çalışanlarla ilgili olarak hazırlanan yasa tasarısının Ocak 2023 içerisinde TBMM’ye sunulması beklenmektedir.

Emeklilik kriterleri henüz netleşmemiş olsa da EYT’liler bakımından bu süreçte gerekli şartların bulunması halinde yurtdışı borçlanma işlemleri ve hizmet tespiti davalarının önem kazanacağı şüphesizdir.

3201 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtdışı Borçlanma İşlemleri

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilmektedir.

Bu halde sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların, borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sayıları ile fiili hizmetlerine katılmaktadır. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, bu Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

Dolayısıyla 3201 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek borçlanma işlemleri doğrultusunda EYT düzenlemesinin getireceği şartlara bağlı olarak emeklilikten yararlanmak mümkün olabilecektir.

Hizmet Tespiti Davaları

Hizmet tespiti davaları sigortalılık başlangıcı tarihinin tespiti amacıyla açılmaktadır. Sigortalılığın başlangıç tarihi, sigortalılık süresini ve bu sebeple de sigortalıya aylık bağlanması koşullarını doğrudan etkilemektedir.

EYT düzenlemesi kapsamında da ilk işe giriş tarihi önem taşıyacağından kişinin gerçekte kurum kayıtlarından farklı bir ilk işe giriş tarihinin bulunması halinde hizmet tespiti davası açılarak EYT düzenlemesi ile getirilecek haklardan faydalanılabilecektir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için info@engblaw.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.