Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

kişisel verilerin korunması Tag

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 02/05/2019 tarihli ve 2019/125 sayılı kararı ile açık rıza olmaksızın yurtdışına veri aktarımı halinde, veri aktarımı yapılacak ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığının tespitinde uygulanacak kriterleri açıkladı. Karara göre ilgili ülkedeki karşılıklılık, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuat ve uygulama, bağımsız veri koruma otoritesinin varlığı, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası antlaşmalara taraf olma ile uluslararası kuruluşlara üye olmaya ek olarak ülkemizin üye olduğu küresel ve bölgesel örgütlere üye olma durumu ve ilgili ülke ile yürütülen ticaret hacmi de yeterli korumanın belirlenmesinde dikkate alınacaktır.Karşılıklılık Durumu İlgili ülkenin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatı ve uygulaması       

Preamble The draft Regulation on Data Controller Registry (“Regulation”) was published in the website of the Personal Data Protection Agency (“Agency”) to receive the stakeholders’ opinion. As per the announcement the stakeholders may submit their reviews and comments until 20.05.2017. As per the Law on Protection of Personal Data (“Law”) numbered 6998, the data controllers are required to register to the Data Controller Registry (“Registry”) prior to commencing processing personal data within the period determined and announced by the Board of the Agency (“Agency”). Within this scope, the Regulation which sets out the procedures and principles for registration and the related obligations

Personal data which are defined as any type of information that can identify persons, cover information related to them such as identity, communication information including areas such as finance and health. In today’s world, personal data are collected, shared, and stored via IT systems by private sector and public for different purposes. Therefore, the protection of personal data became crucial due to the risk of unauthorised access and sharing of confidential information. Personal data started to be used in international documents in the 1980’s and it was taken under protection by the members of the European Council via the Convention for