Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

ENGB

BAZI İNTERNET SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALARIN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN DERHAL DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.15/6 kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun kendisine yapılan şikayetler veya resen inceleme sonucunda Kanunun yaygın olarak ihlal edildiğini tespit etmesi halinde inceleme konusu ile ilgili olarak ilke kararı alma hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda Kurul’un ilk defa aldığı iki ilke kararı 25.1.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2017/61 sayılı Karar ile hukuki dayanağı bulunmaksızın kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamalar tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin derhal durdurulmasına karar verilmiştir. Kararda faaliyetin durdurulmadığının tespiti halinde erişimin engellenmesi için yetkili kurumlara başvuru yapılacağı ve verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulacağı belirtilmiştir.

Açıklanan sebeplerle faaliyetleri kapsamında kişilerin iletişim bilgilerini paylaşarak kişisel veri işleyen internet sitesi ve mobil uygulama sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında veri işleme faaliyetlerinin dayanağının bulunup bulunmadığının tespit etmeleri, gerekli koşulların taşınmadığının belirlenmesi halinde ise mevzuat kapsamındaki yükümlülükler ifa edilene kadar bu faaliyetlerine son vermeleri gerekmektedir. Aksi halde siteleri ve uygulamalarına erişimin engellenmesi ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına TCK m.136 uyarınca ihbarda bulunulması riski bulunmaktadır.