Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

Mart 2017

YAZILIMIN ESER NİTELİĞİ VE HAK SAHİPLİĞİYazılım bir eser midir?Günlük hayatımızın dahi artık büyük bir kısmını oluşturan yazılımlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 2. Maddesinde bilgisayar programı adı altında “eser” olarak düzenlenmiştir. Ayrıca kanunun 6. Maddesinin 10. Fıkrası ile de, Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması da “eser” sayılmaktadır.Yazılımların patent olarak tescil edilmesi mümkün müdür?Dünyada Amerika ve Japonya gibi bazı ülkelerin, yazılımları patent ve faydalı model koruması altına aldığı görülmektedir. Ancak Avrupa Patent Konvansiyonunda ve Avrupa Patent Organizasyonu üyesi pek çok ülkenin yasal düzenlemelerinde yazılımlar patent koruması altına alınmamaktadırlar. Türkiye’de de yazılımların patent

Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddeler ve Gıdalara Eklenen Vitamin ve Mineraller Hakkında Yönetmeliklere İlişkin Bilgi Notu Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmecileri yakından ilgilendiren iki önemli yönetmelik 7 Mart 2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri YönetmeliğiYönetmelik, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca ticaret şirketleri kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden oluşmaktadır. TTK kapsamında kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise sermaye şirketi sayılmaktadır. 2012 yılında yürürlüğe giren TTK ile şirketler hukuku alanında tek ortaklı şirket, tek üyeli yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğunun ortadan kaldırılması, ultra vires yasağının kaldırılması gibi birçok önemli değişiklik yapılmıştır. Uygulamada gerek yerli gerekse yabancı yatırımcı ve girişimciler tarafından limited ve anonim şirket kuruluşu tercih edilmektedir. Bu sebeple Türkiye’de şirket kuruluşu hakkında pratik bir rehber niteliğindeki bu makalemizde limited ve anonim şirket